Học sinh trường tiểu học Hòa Khánh tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết.

  • :
  • :